Časté dotazy k ISNetworld®

Obdrželi jste dopis s požadavkem na členství v ISNetworld®, navrhl vám někdo, abyste získali certifikát ISNetworld®?

Co je to ISNetworld®(ISN®)?

ISN® je online databáze pro správu dodavatelů, kterou mohou najímající klienti a vlastníci využívat pro zjednodušení bezpečnosti dodavatelů a předběžnou kvalifikaci dodavatelů pro práci na staveništi. ISNetworld®, který je navržen tak, aby splňoval interní a vládní požadavky na vedení záznamů a dodržování předpisů, shromažďuje informace o bezpečnosti a ochraně zdraví, zadávání zakázek, kvalitě a předpisech. Odborníci společnosti ISN na danou problematiku tyto informace přezkoumávají a ověřují, aby posoudili přesnost, relevanci a aktuálnost údajů. Online databáze správy dodavatelů ISN pak umožňuje propojení najatých klientů s bezpečnými, spolehlivými a udržitelnými dodavateli a dodavateli po celém světě umožňuje těmto organizacím používat ISN® jako nedílnou součást svých systémů řízení.

ISNetworld® zjednodušuje proces zadávání zakázek a umožňuje klientům snadno oznamovat změny v bezpečnostních požadavcích nebo dokumenty s prošlou platností.

Proč se stát kompatibilním s ISNetworld®?

ISNetworld® lze nalézt jako požadavek v několika průmyslových odvětvích, například ve všech odvětvích energetiky (ropa, plyn, elektřina, &větrná energie), výroby, balení, a dokonce i některé dodavatelské řetězce využívají certifikaci ISNetworld® jako požadavek.

Získání certifikátu ISNetworld® vám umožní předběžně se kvalifikovat pro práci se stávajícími zákazníky a pro potenciální zákazníky v různorodých odvětvích.

Co je to číslo ISNetworld®?

Číslo ISNetworld® je číslo, které je konkrétně přiděleno vašemu profilu společnosti v systému ISNetworld®. Toto číslo a váš profil nyní mohou vyhledávat tisíce nájemních klientů.

Co je to stupeň ISNetworld®?

Váš stupeň se vyplňuje především podle kvality vašich odpovědí a dokumentů MSQ®, statistik vaší společnosti.

Jaké dokumenty budu potřebovat?

 • 3 roky protokolů OSHA 300 & 300A (Pro nové společnosti to není povinné, ale mírně to ovlivní vaši známku u ISNetworld®)
 • EMR, RAVS® 7-30 (bezpečnostní programy)
 • Potvrzení o pojištění
 • A veškeré dokumenty specifické pro vašeho klienta.

Co je třeba udělat, abyste se stali certifikovanými / vyhovujícími ISN®

Po navázání spojení s vaším klientem pak budete mít přístup ke specifickým požadavkům klienta.

 • Zodpovězte dotazník 800-2000 MSQ®.
 • Nahrajte své dokumenty.
 • Předložte je ke kontrole
 • Sledujte svůj účet a řešte případné odmítnuté dokumenty.

Jaké jsou výhody služby ISNetworld®?

 • Efektivní a standardizovaný způsob plnění požadavků nájemních klientů
 • Zlepšení interních bezpečnostních a informačních systémů
  • Psané bezpečnostní programy jsou kontrolovány odborníky na bezpečnost
  • Sledování jednotlivých úrovni
   • Možnost sledovat individuální školení a kvalifikaci
 • Marketing a expozice pro Nájemní klienty

Ne každá společnost má čas nebo lidskou sílu věnovat se dodržování předpisů ISNetworld®. Proto společnost 1 Stop Compliance vytvořila službu na míru, rychlou, & levnou, která pomůže a podpoří vaši firmu v jejích potřebách v oblasti dodržování předpisů.

V 1 Stop Compliance vám rádi pomůžeme se všemi vašimi potřebami v oblasti dodržování předpisů, zavolejte nám zdarma: 844-532-6090

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.