Analýza norka COVID ukázala, že mutace nejsou nebezpečné – zatím

Norek na farmě rodiny Rønnow 6. listopadu 2020 v dánském Herningu.

Nový koronavirus se mezi norky rychle šíří.Kredit: Ole Jensen/Getty

Zdravotníci v Dánsku zveřejnili genetické a experimentální údaje o shluku mutací viru SARS-CoV-2, který koluje u chovaných norků a lidí, několik dní poté, co oznámili, že mutace by mohly ohrozit účinnost potenciálních vakcín proti viru COVID-19.

Zpráva o mutacích přiměla dánskou premiérku Mette Frederiksenovou, aby 4. listopadu oznámila plány na ukončení chovu norků v dohledné době – a vybití přibližně 17 milionů zvířat – což vyvolalo ostrou diskusi o tom, zda je takové opatření legální. Vědci však byli opatrní, aby nevyvolávali poplach, dokud se neseznámili s údaji.

Nyní vědci, kteří údaje přezkoumali, tvrdí, že samotné mutace nejsou nijak zvlášť znepokojivé, protože existuje jen málo důkazů, že umožňují viru snadněji se šířit mezi lidmi, činí ho smrtelnějším nebo ohrozí léčbu a vakcíny. „Mutace spojené s norky, o kterých víme, nejsou spojeny s rychlým šířením ani s žádnými změnami v nemocnosti a úmrtnosti,“ říká Astrid Iversenová, viroložka z Oxfordské univerzity ve Velké Británii.

Výzkumníci však tvrdí, že vybíjení zvířat je pravděpodobně nezbytné vzhledem k rychlému a nekontrolovanému šíření viru u norků – od června byl zjištěn na více než 200 farmách – což z těchto zvířat činí masivní zdroj viru, který může snadno nakazit lidi. V regionech s postiženými norčími farmami se počet lidí s COVID-19 velmi zvyšuje, říká Iversen. A norků je v Dánsku zhruba třikrát více než lidí. „Utracení norků je nezbytné,“ říká.“

Nekontrolované šíření u norků také zvyšuje možnost evoluce viru a vzniku mutací, které by mohly být znepokojivé, říká Jannik Fonager, virolog ze Statens Serum Insitut, dánského zdravotnického úřadu, který vede vyšetřování, se sídlem v Kodani. Vědci podle něj sdělili své obavy vládě, ale ta se rozhodla norky utratit.

Vláda 10. listopadu předložila legislativu umožňující vybíjení a vyzvala chovatele, aby tento proces zahájili.

Mutace norků

Fonager říká, že dánští vědci sekvenovali vzorky virů ze 40 norčích farem a identifikovali přibližně 170 variant koronaviru. Dodává, že ve virových vzorcích od lidí – což představuje asi pětinu všech potvrzených případů COVID v zemi – našli asi 300 lidí s variantami, které obsahují mutace, o nichž se předpokládá, že se poprvé objevily u norků. „To je něco, co chceme opravdu pečlivě sledovat.“

Vědci ve vzorcích viru od norků a lidí identifikovali několik mutací v genu kódujícím protein spike, který koronavirus používá ke vstupu do buněk. To vědce znepokojuje, protože změny v této oblasti by mohly ovlivnit schopnost imunitního systému detekovat infekci. Mnoho vakcín také trénuje imunitní systém, aby blokoval protein spike.

Znepokojující je zejména varianta viru obsahující jedinečnou kombinaci mutací nazvanou „Cluster-5“, která byla zjištěna u 5 farem a 12 lidí v regionu Severní Jutsko na severu země. Fonager uvádí, že varianta Cluster-5 způsobuje tři změny aminokyselin a dvě delece v proteinu hrotu.

Předběžné buněčné experimenty naznačují, že protilátky některých lidí, kteří se uzdravili z viru COVID-19, obtížněji rozpoznávají variantu Cluster-5 než viry, které mutace Cluster-5 nenesou. To naznačuje, že by tato varianta mohla být méně citlivá na léčbu protilátkami nebo vakcínami, a podle dopisu dánského hlavního veterinárního lékaře Světové organizaci pro zdraví zvířat to bylo podkladem pro rozhodnutí vlády o vyřazení chovaných norků. „Je to správný krok v situaci, kdy je ohrožena vakcína, která je v současné době světlem na konci velmi temného tunelu,“ uvedl 5. listopadu ve veřejném prohlášení dánský ministr pro potraviny a rybolov Mogens Jensen.

Výzkumníci, kteří prověřili dostupné údaje, však tvrdí, že tato tvrzení jsou spekulativní. Varianta Cluster-5 se zdá být u lidí „slepou uličkou“, protože se příliš nerozšířila, říká Iversen. Mnozí z nakažených pracovali na farmách a byli pravděpodobně vystaveni vysoké dávce viru. Podle ní se tato varianta od září neobjevila navzdory rozsáhlému sekvenování a sdílení dat.

Iversenová dodává, že experimentální práce je příliš omezená na to, aby bylo možné vyvozovat nějaké závěry o jejích důsledcích pro terapii a vakcíny. „V této situaci je opravdu důležité příliš neinterpretovat velmi předběžné údaje.“

Šíření u lidí

Jedna mutace spojená s norami se u lidí rozšířila více. Tato mutace, Y453F, rovněž kóduje změnu aminokyseliny v proteinu hrotu a byla nalezena v přibližně 300 sekvencích od lidí v Dánsku, stejně jako v sekvencích od norků a lidí v Nizozemsku. Experimentální studie naznačuje, že varianty viru s mutací Y453F částečně unikly detekci komerční monoklonální protilátkou.

To však neznamená, že by tato mutace bránila léčebnému účinku léku v organismu, říká Iversen.

Není také jasné, zda všechny mutace spojené s norky u lidí skutečně vznikly u norků, protože ne všechny údaje byly zveřejněny, říká David Robertson, virolog z University of Glasgow ve Velké Británii.

Je však několik příkladů mutací, které vznikly u norků a přešly na lidi, říká Kasper Lage, počítačový biolog z Massachusetts General Hospital a Broad Institute of MIT and Harvard v Bostonu. A mnozí vědci se obávají, že nekontrolované šíření viru prostřednictvím milionů norků by nakonec mohlo vést k problematickým mutacím.

Nekontrolovaná ohniska

V Dánsku, největším světovém producentovi norkových kůží, se úřady i přes rozsáhlá kontrolní opatření snaží zvládnout ohniska na farmách. V mnoha postižených farmách mají téměř všechna zvířata protilátky proti viru. Ohniska nákazy byla zjištěna také v chovech norků v Nizozemsku, Švédsku, Španělsku, Itálii a Spojených státech. Nizozemsko plánuje do roku 2021 vyřadit celou populaci norků a urychlit tak plány na ukončení jejich chovu do roku 2024.

Vědci stále nevědí, jak se virus do farem dostává, říká Anette Boklundová, epidemioložka a veterinářka z Kodaňské univerzity. Její tým zjistil nízké hladiny virové RNA na mouchách domácích a také ve vzorcích vlasů a vzduchu v blízkosti klecí s norky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.