Hořčík, obsažený také v jogurtu, může pomáhat chránit před rizikem kardiovaskulárních onemocnění

Hořčík – obsažený také v listové zelenině, luštěninách, ořeších a celozrnných obilovinách – je v naší stravě nezbytným prvkem, který hraje klíčovou roli v několika biologických procesech, tvrdí autoři. Není tedy překvapením, že změny v příjmu hořčíku mohou mít vliv na stav onemocnění.

Průzkumy ukázaly, že mnoho lidí v Evropě a USA nesplňuje denní dávku hořčíku, pravděpodobně kvůli západním stravovacím návykům. Chronický nedostatek hořčíku je spojen s několika kardiometabolickými stavy.

V tomto přehledu autoři zdůrazňují epidemiologické údaje, které přispívají k rostoucímu počtu důkazů poukazujících na souvislost mezi zvýšeným příjmem hořčíku a snížením rizika kardiovaskulárních onemocnění (KVO).

Příjem hořčíku je spojen se snížením rizika diabetu a dalších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (KVO)

Několik observačních studií prokázalo, že vyšší příjem hořčíku je spojen s nižším rizikem diabetu 2. typu (T2D). Je to v závislosti na dávce, přičemž jedna studie ukázala, že riziko T2D bylo nižší o 8-13 % na 100 mg/den příjmu hořčíku.

Doplňování hořčíku bylo spojeno s poklesem inzulinové rezistence, která je jednou ze základních příčin souboru rizikových faktorů KVO, jež tvoří metabolický syndrom. Nedávné studie skutečně naznačují, že vyšší příjem hořčíku je spojen s nižším rizikem metabolického syndromu.

Zejména důkazy naznačují, že vysoký příjem hořčíku ve stravě může být spojen s nízkým krevním tlakem, zatímco randomizované kontrolované studie naznačují přínos suplementace hořčíkem pro zlepšení lipidového profilu u osob s dyslipidémií.

Dietní hořčík je spojen se snížením výskytu kardiovaskulárních onemocnění (KVO)

Stejně jako rizikové faktory KVO se zdá, že dietní hořčík je spojen se snížením rizika samotných kardiovaskulárních příhod, uvádějí autoři.

Populační studie po celém světě například zjistily na dávce závislý inverzní vztah mezi příjmem hořčíku a výskytem cévní mozkové příhody.

Zdá se také, že příjem hořčíku v potravě hraje ochrannou roli v riziku úmrtí na celkové KV onemocnění a KV podtypy, zejména u žen, i když autoři upozorňují, že variabilita metaanalýz znamená, že výsledky je třeba interpretovat s opatrností.

Jak hořčík dosahuje těchto možných přínosů na rizika kardiovaskulárních onemocnění?

Možného ochranného vlivu příjmu hořčíku na riziko KVO může být dosaženo zlepšením metabolismu glukózy a inzulínu a jeho vlivem na dyslipidémii a také bojem proti hypertenzi a zánětu, uvádějí autoři.

Závěrem uvádějí, že tato zjištění zdůrazňují význam konzumace dostatečného množství potravin bohatých na hořčík, které pomáhají snížit riziko KVO a předcházet dalším chronickým onemocněním. Je zapotřebí dalšího klinického výzkumu, který by pomohl objasnit vztah mezi příjmem hořčíku a KVO a úmrtím na KVO.

Zjistěte více: přečtěte si původní článek.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.