Intervenční radiologie

Přehled

Apendicitida je jednou z nejčastějších příčin bolesti břicha u dětí. Zánět slepého střeva může být někdy komplikován „rupturou“ nebo perforací. V těchto případech obsah stolice uvnitř apendixu uniká do břicha. To má za následek zánětlivou reakci našeho těla ve snaze „zadržet“ šíření a vznik abscesů. Vzniklý zánět také ztěžuje chirurgické odstranění, protože střevo se stává křehkým. Tyto nitrobřišní abscesy však mohou mít za následek dlouhodobé horečky, bolesti a pomalé uzdravování.

Příznaky a anamnéza

Pacienti s apendicitidou obvykle trpí bolestí v pravém dolním kvadrantu, horečkou a anorexií (nechutí k jídlu). U pacientů může dojít ke zmírnění bolesti po ruptuře (protože apendix již není pod tlakem).

Diagnostika

Uzvukové vyšetření břicha nebo CT může prokázat jednu nebo více komplexních tekutinových kolekcí v břiše. Výhodou CT je zobrazení hlubších kolekcí, ale vyžaduje ozáření. US je výhodná, protože je primární modalitou používanou intervenčním radiologem k provedení léčby, takže může určit, zda může být v cestě střevní klička, což činí pacienta nevhodným k IR drenáži.

Léčba

V případě perforované apendicitidy může být chirurgická resekce a výplach obtížný kvůli riziku rozsevu další infekce v břiše. Obvykle intervenční radiologie provede umístění drénu abscesu pod US kontrolou a chirurgie umožní pacientovi zotavení po dobu 4-6 týdnů, než se pacient vrátí k elektivnímu odstranění apendixu.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.