Sulfonylmočovina

Různé sulfonylmočoviny mají vlastní farmakokinetiku, jejíž volba závisí na tom, jak je pacient náchylný k rozvoji hypoglykémie, protože sulfonylmočoviny s prodlouženým účinkem, které produkují aktivní metabolity, mají tendenci vyvolávat hypoglykémie. Jsou však schopny dosáhnout dobré kontroly glykémie, pokud pacient lék toleruje. Rychle působící látky nemusí být schopny dostatečně kontrolovat hladinu glukózy v krvi.

Vzhledem k variabilitě poločasu by některé sulfonylurey měly být užívány dvakrát denně, např. tolbutamid, nebo třikrát denně, např. glimepirid, a nikoli pouze jednou denně. Pomalu působící látky lze užívat přibližně 30 minut před jídlem, aby byla zajištěna maximální účinnost v době, kdy jídlo vede ke zvýšení hladiny glukózy v krvi.

Mechanismus účinkuUpravit

Sulfonylurey se vážou na ATP-dependentní draslíkové kanály na buněčné membráně beta buněk pankreatu. Tím se potlačí hyperpolarizující reflux draselného iontu, což způsobí, že membránový potenciál se stane pozitivnějším. Tato depolarizace otevírá napěťově závislé kalciové kanály, což zvyšuje splynutí granulí inzulínového transportéru s buněčnou membránou a v konečném důsledku zvyšuje sekreci inzulínu.

Existují důkazy, že sulfonylureové látky také senzibilizují beta buňky na glukózu, omezují produkci glukózy v játrech, snižují lipolýzu, tj. odbourávání tuků adipocyty, a snižují clearance inzulínu v játrech.

Sulfonylurey mohou také stimulovat uvolňování somatostatinu a snižovat sekreci glukagonu alfa buňkami v Langerhansových ostrůvcích.

Interakce mezi léčivyUpravit

Glimepirid.

Některé sulfonylurey jsou v játrech metabolizovány enzymy cytochromu P450, takže léky, které tyto enzymy indukují, mohou zvýšit clearance sulfonylurey, např. antibiotikum rifampicin. Kromě toho, protože se sulfonylurea váže na bílkoviny v krevní plazmě, může použití léků, které se rovněž vážou na tyto bílkoviny, uvolnit sulfonylureu z vazebných míst, což způsobí zvýšení její clearance.

Nežádoucí reakceUpravit

Přibližně 4 % sulfonylurey první generace vyvolávají nepříznivé reakce, které jsou u sulfonylurey druhé generace méně časté. Nejčastějším nežádoucím účinkem je hypoglykémie, která může vést ke kómatu, což je neurologický stav, zvláště častý u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.

Chlorpropamid způsobil cholestatickou žloutenku, diluční hyponatrémii a nežádoucí účinky způsobené současným požíváním alkoholu, jako je nevolnost, zvracení, aplastická anémie, neutropenie, kožní vyrážka a trombocytopenie. Tolbutamin zvyšuje riziko úmrtí kardiovaskulárního původu u některých rizikových pacientů.

KontraindikaceEdit

Sulfonylureové přípravky by neměly být podávány těhotným pacientkám, v období kojení, při diabetu mellitu 1. typu, u dětí, u pacientů s diabetickou ketoacidózou, neketotickým hyperosmolárním kómatem, interkurentními stavy, jako je akutní infarkt myokardu nebo KVO, nebo u pacientů s pokročilým jaterním a renálním selháním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.