In silicomedicin

Begrebet in silicomedicin er et eksempel på initiativer som Europa-Kommissionens virtuelle fysiologiske menneske og institutter som VPH-instituttet og INSIGNEO-instituttet ved University of Sheffield.

In Silico Oncology Group (ISOG) ved Institute of Communication and Computer Systems, National Technical Institute of Athens (ICCS-NTUA) har til formål at udvikle klinisk drevne og orienterede multiskala-simuleringsmodeller af maligne tumorer (kræft), der skal anvendes som patientindividualiserede beslutningsstøtte- og behandlingsplanlægningssystemer efter afslutning af den kliniske tilpasning og validering. Et yderligere mål med gruppens forskning er at simulere onkologiske kliniske forsøg, som ellers ville være for dyre eller tidskrævende, og i denne retning er grid computing-infrastrukturer blevet udnyttet, f.eks. den europæiske grid-infrastruktur, for at øge simuleringernes ydeevne og effektivitet. ISOG har stået i spidsen for udviklingen af den første teknologisk integrerede Oncosimulator, et fælles europæisk-japansk forskningsprojekt.

I 2003 blev den første vaccine, der udelukkende er baseret på genomiske oplysninger, udviklet. Teknikken til udvikling af vaccinen, der blev kaldt “omvendt vaccinologi”, anvendte genomoplysningerne og ikke selve den smitsomme bakterie til at udvikle vaccinen.

I december 2018 blev det fireårige PRIMAGE-projekt iværksat. Dette EU-finansierede Horizon 2020-projekt foreslår en cloud-baseret platform til støtte for beslutningstagning i den kliniske håndtering af maligne solide tumorer, der tilbyder prædiktive værktøjer til at hjælpe med diagnose, prognose, valg af behandlinger og opfølgning af behandlingen, baseret på brugen af nye billeddannende biomarkører, in-silico tumorvækstsimulering, avanceret visualisering af forudsigelser med vægtede tillidsscorer og maskinlæringsbaseret oversættelse af denne viden til prædiktorer for de mest relevante, sygdomsspecifikke, kliniske slutpunkter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.