Lederskab i islam

Lederskab handler om viden, færdigheder og evner til forandring. Det handler også i stigende grad om verdenssyn eller visioner for livet – tro, værdier og principper. Men verdenssyn er også måder at leve på, for overbevisninger styrer os, værdier vejleder os, og principper motiverer os til bestemte former for handling og adfærd.

Hvordan har verdenssyn så indflydelse på lederskab med henblik på transformation? Hvis verdenssyn er briller eller filtre, hvormed vi ser verden, mentale modeller af det større billede, rammer, hvormed vi giver verden mening, og fortællinger, hvormed vi orienterer vores liv, hvordan påvirker de så menneskers tanker, idéer og adfærd, når det drejer sig om transformativt lederskab?

Dette var emnet for en paneldiskussion på International Leadership Association Conference, der blev afholdt i november 2009 i Prag, med titlen Leadership for Transformation: The Impact of Worldviews. Det er også emnet for dette nummer af symposiet, hvor vi bringer de fire indlæg og svaret, der blev præsenteret på konferencen. Panelets medlemmer var kendetegnet ved kønsmæssig, disciplinær, religiøs og global mangfoldighed.

Nathan Harter, professor i organisatorisk ledelse ved Purdue University i USA, indleder diskussionen med nogle indledende bemærkninger om verdensanskuelser. Ali Mohammed Mir, læge og programchef for Population Council i Pakistan, taler om ledelse ud fra et islamisk perspektiv. Michael Jones, dygtig komponist, pianist, underviser i ledelse, forfatter og taler fra Orillia i Canada, reflekterer over, hvordan et “ægteskab mellem mythos og logos” kan forandre ledelse i dag. Lisa Ncube, der oprindeligt kommer fra Zimbabwe og i øjeblikket er assisterende professor i organisatorisk ledelse ved Purdue University, taler om Ubuntu som en alternativ ledelsesfilosofi, der er opstået i Afrika. John Valk, lektor i verdenssynsstudier ved Renaissance College, University of New Brunswick, Canada, taler om lederskab til forandring ud fra et kristent verdenssynsperspektiv. Jonathan Reams, lektor ved Institut for Uddannelse ved Norges Universitet for Videnskab og Teknologi i Trondheim, reagerer på alle indlæggene og lægger op til yderligere diskussion.

Vi håber, at du vil finde dette symposium engagerende. Vi håber, at det vil give stof til eftertanke, og at det kan stimulere til yderligere overvejelser om den rolle, som verdenssyn spiller i lederskab for transformation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.