Leadership in Islam

Johtajuudessa on kyse tiedoista, taidoista ja kyvyistä muutosta varten. Kyse on yhä enemmän myös maailmankatsomuksista tai elämänkatsomuksista – uskomuksista, arvoista ja periaatteista. Maailmankatsomukset ovat kuitenkin myös elämäntapoja, sillä uskomukset ohjaavat meitä, arvot opastavat meitä ja periaatteet motivoivat meitä tietynlaiseen toimintaan ja käyttäytymiseen.

Miten maailmankatsomukset sitten vaikuttavat muutosjohtajuuteen? Jos maailmankatsomukset ovat silmälaseja tai suodattimia, joiden kautta katsomme maailmaa, mentaalisia malleja suuremmasta kuvasta, kehyksiä, joiden avulla ymmärrämme maailmaa, ja kertomuksia, joiden avulla suuntaamme elämäämme, niin miten ne sitten vaikuttavat ihmisten ajatuksiin, ideoihin ja käyttäytymiseen, kun on kyse transformatiivisesta johtajuudesta?

Tämä oli aiheena marraskuussa 2009 Prahassa pidetyssä International Leadership Associationin konferenssin paneelikeskustelussa otsikolla Leadership for Transformation: The Impact of Worldviews. Se on myös tämän numeron symposiumin aihe, jossa tuomme esille konferenssissa esitetyt neljä esitelmää ja vastauksen. Paneelin jäsenille oli ominaista sukupuolten, tieteenalojen, uskontojen ja maailman moninaisuus.

Nathan Harter, organisaatioiden johtamisen professori Purduen yliopistossa Yhdysvalloissa, aloittaa keskustelun muutamalla alustavalla huomautuksella maailmankatsomuksista. Ali Mohammed Mir, lääketieteen tohtori ja Population Councilin ohjelmien johtaja Pakistanissa, puhuu johtajuudesta islamilaisesta näkökulmasta. Michael Jones, ansioitunut säveltäjä, pianisti ja johtajakouluttaja, kirjailija ja puhuja Orilliasta, Kanadasta, pohtii, miten ”myytin ja logoksen liitto” voi muuttaa nykypäivän johtajuutta. Lisa Ncube, joka on alun perin kotoisin Zimbabwesta ja nykyisin organisaation johtamisen apulaisprofessori Purduen yliopistossa, puhuu Ubuntusta Afrikasta kumpuavana vaihtoehtoisena johtamisfilosofiana. John Valk, Kanadan New Brunswickin yliopiston Renaissance Collegen maailmankatsomustutkimuksen apulaisprofessori, puhuu muutosjohtajuudesta kristillisen maailmankatsomuksen näkökulmasta. Jonathan Reams, apulaisprofessori Norjan tiede- ja teknologiayliopiston kasvatustieteen laitoksella Trondheimissa, vastaa kaikkiin esitelmiin ja avaa paikan jatkokeskustelulle.

Toivomme, että pidätte tätä symposiumia kiinnostavana. Toivomme, että se antaa ajattelemisen aihetta ja että se saattaa herättää lisäpohdintaa siitä, millainen rooli maailmankatsomuksilla on muutokseen tähtäävässä johtajuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.