Sairausvakuutusmaksujen korotukset

Sairausvakuutusmaksujen korotusten syyt ja prosessit sekä vaihtoehdot, jos harkitset sairausvakuutuksen vaihtamista.

Sairausvakuutusmaksujen korotusten syyt

Sairausvakuutusyhtiöiden maksamat etuudet voivat nousta, kun sairaala-, terveydenhoito- tai muut terveyteen liittyvät kustannukset nousevat ja jos terveyspalvelujen käyttö lisääntyy. Kustannusten nousuun johtavia tekijöitä voivat olla sairaanhoitajien ja sairaalahenkilökunnan palkat, lääkäreiden palkkiot, lääkinnällisten laitteiden ja tekniikan kustannukset sekä yksityisten sairaaloiden tarjoamat monimutkaisemmat ja kalliimmat toimenpiteet.

Kaikki vakuutuksenantajat ylläpitävät varantoja korvauskustannusten odottamattomien korotusten kattamiseksi, mutta tämä voi auttaa vain tilapäisesti. Jos vakuutuksenantajat kokevat tai odottavat etuuksien kustannusten nousevan jatkuvasti, niiden on lisättävä maksutulojaan korottamalla vakuutusmaksuja pysyäkseen taloudellisesti elinkelpoisina.

Kuinka paljon kassani vakuutusmaksut ovat nousseet?

Jos vakuutusmaksusi on noussut, sairauskassasi on ilmoitettava siitä sinulle kirjallisesti, ja saat päivitetyt vakuutustiedot, joissa on lisätietoja muutoksesta.

Jos korotuksesi on ollut keskimääräistä suurempi, sairauskassa on pystynyt osoittamaan, että korotus on tarpeen vakuutuksesi tarjoamien etuuksien kattamiseksi. Tällaiset korotukset ovat yleensä osoitus siitä, että kyseinen sairauskassavakuutus on aiemmin ollut alihinnoiteltu.

Maksujen korotusten hyväksyminen

Vuoden 2007 yksityistä sairausvakuutusta koskevassa laissa (Private Health Insurance Act 2007) edellytetään, että sairausvakuutusyhtiöt toimittavat yksityiskohtaiset tiedot ehdotetuista vakuutusmaksujen korotuksista Kansainyhteisön (Commonwealth) terveysministerille, ennen kuin ne voivat korottaa minkä tahansa vakuutuksensa vakuutusmaksuja. Vakuutusyhtiöiden on esitettävä yksityiskohtaiset taloudelliset tiedot sekä kustannus- ja hyötyennusteet perustellakseen hakemansa korotukset. Akkreditoidun vakuutusmatemaatikon on varmennettava nämä tiedot.

Terveysministeriö ja Australian Prudential Regulation Authority (APRA) tutkivat ehdotetut korotukset. APRA on riippumaton sairausvakuutusalan rahoitusvalvontaviranomainen. APRA:lla on valtuudet vaatia vakuutuksenantajia raportoimaan taloudestaan ja toiminnastaan, ja se voi riippumattomasti tarkastaa vakuutuksenantajien taloutta.

Terveysvakuutuksenantajien on saatava ministerin hyväksyntä ennen hinnankorotuksen soveltamista. Jos vakuutuksenantajat eivät pysty toimittamaan riittäviä tietoja osoittaakseen ministerille, että korotus olisi välttämätön, jotta ne voisivat täyttää velvollisuutensa maksaa etuuksia oikeutetuille vakuutusmaksajille, vakuutusmaksua ei muuteta.

Vaihtoehtosi

Jos katsot, että sinulla ei ole varaa korotettuun vakuutusmaksuun, sinulla on vielä useita vaihtoehtoja yksityisen sairausvakuutuksen säilyttämiseksi. (Sinun on ehkä säilytettävä sairaalavakuutusturva, jos haluat säilyttää elinikäisen sairausvakuutuksen (Lifetime Health Cover) asemasi ja välttää Medicare Levy Surcharge -lisämaksun.)

Tämänhetkinen sairausvakuutuksenantajasi tai jokin muu vakuutuksenantaja voi ehkä tarjota sinulle halvemman vaihtoehtoisen yksityisen sairausvakuutuksen, joka edelleen vastaa tarpeitasi. Tarkista, mitä etuja nykyinen vakuutuksesi tarjoaa, ja harkitse, tarvitsetko tämäntasoista ja -tyyppistä vakuutusturvaa.

Sairaalavakuutusturvan osalta useimmat vakuutusyhtiöt voivat tarjota edullisempia vaihtoehtoja, jos olet valmis maksamaan suuremman alkumaksun (omavastuuosuuden tai omavastuumaksun) sairaalahoidon kustannuksista. Voit myös valita pienemmät etuudet joidenkin oheispalvelujen osalta.

Tulee kuitenkin huolehtia siitä, että ymmärrät etuusvalikoiman ja mahdolliset ehdot tai rajoitukset, ennen kuin valitset halvemman vakuutusturvan. Yleisesti ottaen suosittelemme, että asetat etusijalle laadukkaan sairaalavakuutusturvan, joka suojaa sinua suurten sairaalalaskujen riskiltä.

Lisätietoja

Esitteessämme ”Sairausvakuutuksen valinta” on tietoa kysymyksistä, joita voit kysyä, ja tekijöistä, jotka sinun tulisi ottaa huomioon vakuutusta valitessasi. ”Kymmenen kultaista sääntöä” tarjoaa hyödyllistä tietoa, jonka avulla voit välttää sairausvakuutukseen liittyviä ongelmia. ”The Right to Change” antaa neuvoja siitä, mitä on otettava huomioon, kun vaihdat sairauskassasi vakuutusta tai vakuutuksenantajaa.

Yksityisen sairausvakuutuksen oikeusasiamiehen hallinnoima kuluttajasivusto www.privatehealth.gov.au on maksuton ja riippumaton tietolähde kaikista yksityiseen sairausvakuutukseen liittyvistä näkökohdista, ja se sisältää tietokannan kaikista Australiassa saatavilla olevista vakuutuksista. Verkkosivuston avulla voit vertailla nykyistä sairausvakuutustasi muihin ostettavissa oleviin vakuutuksiin ja tarkistaa, tarjoaako vakuutuksesi edelleen asianmukaisimman vakuutusturvan ja parhaan mahdollisen vastineen.

Voidaksesi tarkistaa ja päivittää vakuutusturvaasi ota yhteyttä sairauskassaasi.

Yleistä tietoa yksityisistä sairausvakuutuksista ja sairausvakuutusten vertailua varten voit ottaa yhteyttä yksityisten sairausvakuutusten oikeusasiamieheen osoitteessa www.privatehealth.gov.au tai 1300 737 299.

Jos sinulla on valitus sairauskassastasi, voit ottaa yhteyttä yksityisten sairausvakuutusten oikeusasiamieheen numerossa 1300 362 072 tai www.ombudsman.gov.au.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.