Scaly Pink Patches: Differentiating Psoriasis From Basal Cell Carcinoma

Dermoskopia lisää diagnostista tarkkuutta ihokasvainten analysoinnissa.1,2 Viime aikoina dermoskopian käyttö on laajentunut koskemaan myös tulehduksellisia dermatooseja ja ihoinfektioita.3 Perustellaksemme dermoskopian arvoa psoriasiksen arvioinnissa teimme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja kävimme läpi lyhyesti 31 artikkelia. Kerromme myös tapauksesta, joka korostaa psoriaasin ja tyvisolusyövän (BCC) eroja dermoskopiatutkimuksessa, ja keskustelemme psoriaasin dermoskopialöydöksiä koskevasta kirjallisuudesta painottaen dermoskopialöydösten suhteellisia herkkyyksiä ja spesifisyyksiä psoriaasissa ja BCC:ssä.

Tapausraportti

63-vuotias mies, jolla oli psoriaasi ja aiemmin todettu baskiainen karsinooma (BCC), esiteltiin seurantaa varten, jotta hän voisi seurata psoriaasia, joka oli etanerseptillä hoidettuna hyvässä hallinnassa. Fyysisessä tutkimuksessa oli huomattavissa hilseileviä vaaleanpunaisia papuloita, jotka olivat hajallaan vartalossa ja raajoissa. Vasemmassa alaselässä oli uusi suurempi punaisen-vaaleanpunainen laikku (kuva 1). Uuden laikan dermoskopia-arvioinnissa havaittiin kiiltäviä valkoisia viivoja ja haarautuvia verisuonia (kuva 2). Parranajobiopsian patologiset tulokset paljastivat pinnallisen BCC:n. Ihosyöpä hoidettiin sähkösyövällä ja kuraatiolla.

Kuva 1. Psoriaasin hilseilevät vaaleanpunaiset papulat (mustat nuolet) ja tyvisolusyövän uusi hilseilevä punaruskea laikku (sininen nuoli).

Kuva 2. Tyvisolusyöpä.

Kirjallisuushaku dermoskopiasta ja psoriaasista
Toimme PubMed-haun MEDLINE-verkkoon indeksoiduista artikkeleista tarkastellaksemme julkaistua kirjallisuutta dermoskopiasta ja psoriaasista. Kaksi arvioijaa (C.H. ja L.C.) haki hakusanoilla psoriasis yhdistettynä termeihin dermoscopy tai dermatoscopy tai epiluminescence microscopy. Hakuun otettiin mukaan vain vuosina 1996-2016 julkaistut englanninkieliset artikkelit. Artikkelit, jotka keskittyivät pelkästään konfokaalimikroskopiaan, jätettiin pois. Artikkelien otsikot ja tiivistelmät arvioitiin, ja artikkelit, joissa ei mainittu dermoskopiaa ja psoriaasia, jätettiin pois, ja tuloksena oli yhteensä 31 artikkelia. Näistä artikkeleista vain kahdessa käsiteltiin psoriaasin dermoskopialöydösten spesifisyyttä tai herkkyyttä.4,5 Suurin osa artikkeleista oli tapausselostuksia ja kuvailevia poikkileikkaustutkimuksia. Raporteissa käsiteltiin useita psoriaasin alatyyppejä, mutta yleisimpiä olivat psoriaasi vulgarista ja päänahan psoriaasia koskevat raportit (taulukko). Lallas ja muut6 esittivät kattavan kuvailevan katsauksen psoriaasin ja muiden tulehduksellisten ihosairauksien dermoskopian tärkeimmistä löydöksistä, mutta siitä puuttui vertailu psoriaasin ja BCC:n välillä tai tiedot löydösten herkkyydestä ja spesifisyydestä. Kahdessa tutkimuksessa raportoitiin psoriaasin dermoskopialöydösten herkkyys- ja spesifisyysarvot.4,5 Pan ja muut5 raportoivat, että psoriaasin diagnostinen todennäköisyys on 98 prosenttia, jos punaisia pisteitä, homogeeninen verisuonikuvio ja vaaleanpunainen tausta esiintyvät. Lisäksi he ilmoittivat, että jos BCC:n kuudesta kriteeristä neljä – hajanainen verisuonikuvio, arborisoituvat mikroverisuonet, telangiektoottiset tai epätyypilliset verisuonet, maitomaisen vaaleanpunainen tausta ja ruskeat pisteet – täyttyy, diagnoosin todennäköisyys on 99 prosenttia.5 Vastaavasti Lallas ym.6 osoittivat, että pistemäisten verisuonten esiintyminen ei yksinään riitä psoriasiksen diagnoosin tekemiseen, koska tämä löydös voi ilmetä muissakin tulehduksellisissa ihosairauksissa. Säännöllisesti jakautuneiden pistemäisten verisuonten yhdistelmä vaaleanpunaisella pohjalla, johon liittyy diffuusia valkoisia hilseilyjä, oli kuitenkin erittäin ennustava ja mahdollisti oikean diagnoosin 88,0 prosentin spesifisyydellä ja 84,9 prosentin herkkyydellä. ”4 Kuvassa 3 esitetään näitä löydöksiä havainnollistava plakkipsoriaasin dermoskopiakuva. Plakkipsoriaasin dermoskopia, jossa näkyy vaalean punainen-vaaleanpunainen tausta, punaiset pisteet ja valkoinen asteikko.

Dermoskopia ja BCC
BCC:n dermoskopialöydöksistä on julkaistu paljon.5,13-15 BCC:n dermoskooppisiin löydöksiin kuuluvat suuret siniharmaat soikeat pesäkkeet, lehtimäiset alueet, puolipyörien kaltaiset alueet, arborisoituvat verisuonet (telangiektasia) ja haavaumat.15 Pinnalliselle BCC:lle on ominaista lyhyt hieno tai arborisoiva telangiektasia, matalat eroosiot ja kiiltävät valkoiset alueet.15 Dermoskopian positiivinen ennustearvo BCC:ssä on jopa 97 %.16 Lisäksi useat tutkimukset raportoivat, että herkkyys on 95-99 %5,13,14 ja spesifisyys 79-99 % dermoskopian käytöstä BCC:n tunnistamisessa. Pan ym.5 mukaan herkin löydös BCC:lle on hajanainen verisuonikuvio (97 %), kun taas spesifisin löydös on arborisoituvat mikroverisuonet (99 %).

Dermoskopian käyttökelpoisuus
Tapauksessamme, joka koski 63-vuotiasta miestä, jolla oli aiemmin esiintynyt psoriasista ja BCC:tä, korostuu dermoskopian käyttökelpoisuus molempien tautien ominaispiirteiden täsmällisessä määrittämisessä. Lisäksi dermoskopia auttaa erottamaan psoriaasin ja okasolusyövän toisistaan. Toisin kuin psoriaasissa havaitut pistemäiset verisuonet, levyepiteelikarsinoomassa on usein perifeerisiä hiussuonia (glomerulaarisia) verisuonia.17

Jos tulevat raportit vahvistavat dermoskopian käyttökelpoisuuden psoriaasin tarkassa diagnosoinnissa, uusia ihottumia sairastavien potilaiden arvioinnissa saatetaan tarvita vähemmän koepaloja. Lisäksi dermoskopia voi nopeuttaa psoriaasin hoitoa (kuten se voi nopeuttaa pahanlaatuisten sairauksien hoitoa) välttämällä patologisten tutkimustulosten odottelun, jota nykyisin tarvitaan systeemisen hoidon aloittamiseen. Psoriaasia sairastavilla potilailla, joilla on myös auringon vaurioittama iho, dermoskopia voi auttaa erottamaan psoriaasin vaaleanpunaiset laikut ja plakit ihosyövästä, kuten pinnallisesta BCC:stä, jossa on usein kiiltäviä valkoisia juovia, joita ei näy psoriaasissa15

.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.