The Hip-Hop club scene: Gender, grinding and sex

Hip-Hop-kulttuuri on keskeinen sosiaalinen väline, jonka kautta monet Yhdysvaltojen värillisistä yhteisöistä tulevat nuoret miehet ja naiset rakentavat sukupuoltaan. Tässä tutkimuksessa keskityimme New Yorkin Hip-Hop-klubiskeneen tarkoituksenamme purkaa sukupuolen dynamiikkaa koskevia kertomuksia nuorten miesten ja naisten näkökulmasta ja selvittää, miten ne liittyvät heidän seksuaalisiin kokemuksiinsa. Toteutimme kolmivuotisen etnografisen tutkimuksen, johon sisältyi etnografista havainnointia hiphop-klubeilla ja niiden sosiaalisessa ympäristössä sekä 15-21-vuotiaiden nuorten miesten ja naisten syvähaastatteluja. Tässä artikkelissa kuvataan, miten nuoret neuvottelevat sukupuolten välisistä suhteista hiphop-klubien tanssilattialla. Hip-hop-klubit edustavat kontekstia tai ympäristöä, jossa sosiaalinen ympäristö kyseenalaistaa nuorten miesten maskuliinisuuden, jossa naiset haastavat hypermaskuliiniset etuoikeudet ja jossa nuoret ihmiset voivat asettaa näyttämön sille, mitä seuraavaksi tapahtuu heidän seksuaalisessa ja emotionaalisessa vuorovaikutuksessaan. Hiphop-kulttuuri tarjoaa näin ollen ikkunan monien urbaanien vähemmistönuorten sukupuolen ja seksuaalisuuden käsikirjoituksiin. Näiden mallien parempi ymmärtäminen voi tarjota keskeisiä tietoja seksuaaliriskin sosiaalisesta rakentumisesta sekä mahdollisuuksista seksuaaliterveyden edistämiseen kaupunkivähemmistöihin kuuluvien nuorten keskuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.