Cash Flow to Debt Ratio

A cash flow to debt ratio egy fedezeti mutató, amely a vállalat működési cash flow-ja és a teljes adósságállománya közötti kapcsolatot tükrözi. Egyszerűen fogalmazva, ezt a mérőszámot gyakran használják annak meghatározására, hogy egy vállalatnak mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy adósságát kizárólag a pénzforgalmából visszafizesse. A cash flow-t használják a nyereség helyett, mivel a cash flow pontosabb mércéje a vállalat pénzügyi képességének.

Igen, nem valószínű, hogy egy vállalat a teljes működési cash flow-ját az adósságának fedezésére költené. A cash flow/adósság arány azonban bepillantást enged a vállalat általános pénzügyi helyzetébe. A magas arány olyan vállalkozást mutat, amely nagymértékben képes visszafizetni adósságát, és szükség esetén további adósságot felvenni.

A vállalat cash flow/adósság arányának meghatározására egy másik módszer, ha a működési cash flow helyett az EBITDA-t vizsgáljuk. Ezt a lehetőséget ritkán használják, mivel tartalmazza a készletbe történő beruházást. Ezt nem lehet azonnal értékesíteni, és ezért nem olyan likvid, mint a működésből származó pénzeszköz. Hacsak nincs elegendő információ a vállalat eszközeinek összetételéről, szinte lehetetlen megmondani, hogy egy vállalat az EBITDA módszerrel ugyanolyan könnyen tudja-e fizetni az adósságait.

Az EBITDA helyett a működési cash flow-t használó képlet nyilvánvaló és jelentős korlátja viszont az amortizáció kihagyása. A cash flow to debt ratio azt feltételezi, hogy a kamat- és tőketörlesztések teljesítésének módszere évről évre ugyanaz lesz.

Cash Flow to Debt Ratio Formula

\text{Cash Flow to Debt} = \dfrac{Operational\: Cash\: Flow}{Total\: Adósság}

Ebben a képletben az adósság a rövid és hosszú lejáratú adósságot egyaránt magában foglalja. A számítás ritkán használja az EBITDA-t (kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) is.

A teljes adósság kiszámítása figyelembe veszi a kamat- és tőketörlesztéseket a folyó pénzügyi kimutatásokból. Mégis, a vállalatok számos különböző finanszírozási konstrukciót alkalmazhatnak, például csak kamatfizetést, negatív amortizációt, végtörlesztést és minden mást. Ilyen esetekben a vállalat évről évre eltérő összegű kamatot fizethet, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a jelen évi számok nem mindig tükrözik a jövőbeli számokat.

A működési cash flow módszerrel kapcsolatos másik probléma, hogy nem fedezi a lízing növekményt. A mutató ismét a tárgyévi pénzügyi kimutatásokból nyeri a lízingszámokat. Ez annak ellenére van így, hogy a lízingszerződések manapság növekedési rendelkezéseket tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a lízingdíj minden évben növekedhet, de a mutató ezt nem veszi figyelembe.

Az elemzők a cash flow/adósság arány kiszámításakor általában nem veszik figyelembe a finanszírozásból vagy a befektetésekből származó cash flowt. Egy erősen tőkeáttételes tőkeszerkezettel rendelkező vállalkozásnak valószínűleg elég sok adósságot kell fedeznie. Azt feltételezni, hogy a vállalat az adósságtőkét arra használja fel, hogy eltörölje az adósságát, logikátlan. Ezért a finanszírozási cash flow-t kizárják a számításból.

A működési cash flow módszer által kihagyott másik tényező a beruházásokból származó cash flow, amelyet nem tekintenek alapvető pénztermelő tevékenységnek. Az elemzők úgy vélik, hogy jobb egy olyan cash flow értéket használni, amely pontosabban tükrözi az üzlet napi működését, például a működési cash flow-t.

Példa a cash flow és az adósság arányára

Tegyük fel, hogy a DwayneTech teljes adósságállománya 2,5 millió dollár, és a működési cash flow az év során összesen 625 000 dollár. Mekkora a vállalat cash flow/adósság aránya?

Bontjuk le a problémát, hogy azonosítsuk a különböző változók jelentését és értékét ebben a problémában.

Most használjuk a képletünket, és alkalmazzuk az értékeket a változóinkhoz, hogy kiszámítsuk a cash flow to debt ratio-t:

\text{Cash Flow to Debt} = \dfrac{625{,}000}{2{,}500{,}000} = 25\%

Ez esetben a technológiai vállalat cash flow to debt ratio-ja 25% lenne.

A 25%-os cash flow/adósság arány azt jelenti, hogy a vállalat évente képes lesz adósságának egynegyedét kifizetni, és összesen négy évbe telne (megközelítőleg), hogy a teljes adósságot visszafizesse, feltéve, hogy a cash flow egyenletes. Ha a vállalat mutatója magasabb lenne, az erős pénzügyi helyzetre utalna, tekintve, hogy a működésből származó pénzforgalma magasabb, mint a teljes adósságállománya. Ez lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy szükség esetén növelje adósságtörlesztésének dollárösszegét.

A cash flow to debt ratio analízis

A korlátoktól függetlenül a cash flow to debt ratio többféleképpen is jól jön. Az egyik ilyen a vállalat hitelképességének meghatározása. Egy vállalkozásnak készpénzfizetéssel kell visszafizetnie a kamatait és törlesztenie az adósságát – nem pedig nyereséggel, bár ezeket már régen is használták, amikor a hitelezési időszakok korlátozottak voltak vagy nem léteztek, és a nyereség valahogy egyenértékű volt a pénzforgalommal. A hitelezés elterjedésével a különbség egyértelműbbé vált. Egy vállalkozás azonnal könyvelhet nyereséget anélkül, hogy csak évek múlva kapna készpénzt, ami ahhoz vezet, hogy a mai hitelezők csak a cash flow arányok iránt érdeklődnek.

A cash flow/adósság arány másik gyakori felhasználása a vállalat múltbeli teljesítményének elemzése az adósságok törlesztése szempontjából. Ez nem feltétlenül jelzi a jövőbeli teljesítményt, de az elemzők módosíthatják a mutatót, hogy növeljék annak hasznosságát.

Mindenesetre meg kell jegyezni, hogy a működési cash flow különbözik a szabad cash flow-tól. Ezt az elemzők néha azért használják, mert eltávolítja a tőkekiadásokra fordított készpénzt. Ezért a szabad cash flow használata a működési cash flow helyett azt jelezheti, hogy a vállalat kevésbé képes fedezni pénzügyi kötelezettségeit.

A vállalat cash flow/adósság arányának kiszámításakor az elemzők csak a hosszú távú adósságra is összpontosíthatnak. Ez pozitívabb képet nyújt egy vállalat pénzügyi helyzetéről, ha jelentős rövid lejáratú adóssággal rendelkezik. E mutatószámok bármelyikének megértése során nem szabad elfelejteni, hogy azok iparáganként nagymértékben eltérhetnek egymástól. Ezért egy jó elemzés összehasonlítja az ugyanazon iparágon belüli különböző vállalatok mutatóit.

Készpénzforgalom-adósság arány Összegzés

  • A készpénzforgalom-adósság arány megmutatja a vállalat működési cash flow-ja és teljes adósságállománya közötti kapcsolatot.
  • Ez a képlet két változót igényel: működési cash flow és teljes adósságállomány.
  • Az arány eredményét általában százalékban fejezik ki.
  • A pénzforgalom-adósság arányt általában egy vállalat hitelképességének értékelésére használják
  • A vállalkozás múltbeli hitelezési magatartását vizsgálja, mint a fejlesztések alapját.
  • A pénzforgalom-adósság aránynak vannak korlátai, többek között az amortizáció és a lízing növekmény kihagyása a számításból.

Cash Flow to Debt Ratio Calculator

Az alábbi cash flow to debt ratio kalkulátor segítségével gyorsan meghatározhatja a vállalat működési cash flow-ja és a teljes adósságállománya közötti kapcsolatot, a szükséges számok megadásával.

Megfelelő számok megadásával.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.