Latest Posts

Vasostrict

CLINICAL PHARMACOLOGY Mechanism Of Action De vasoconstrictieve effecten van vasopressine worden gemedieerd door vasculaire V1-receptoren. Vasculaire V1-receptoren zijn direct gekoppeld aan phopholipase C, wat resulteert in het vrijkomen van calcium,….

Verschil tussen algen en planten

Algen nemen geen voedingsstoffen op uit het substraat via de houvast, maar het zijn autotrofen. Gezamenlijk produceren ze de grootste hoeveelheid voedsel via fotosynthese. Hun fotosynthetische pigmenten zijn chlorofyl, carotenoïde….

Sulfonylureum

De verschillende sulfonylureum hebben hun eigen farmacokinetiek, waarbij de keuze afhangt van hoe gevoelig de patiënt is voor het ontwikkelen van hypoglykemie, aangezien de langwerkende sulfonylureumderivaten die actieve metabolieten produceren,….