Bevordering licenties

Master’s Degree

Reference

Verwijs naar artikel 10 in het ATF-onderhandelingsakkoord (PDF).

Definities

3 jaar 160 lesdagen per schooljaar, 480 dagen in totaal. Bevordering Overgaan van niveau 1 naar niveau 2 of van niveau 2 naar niveau 3. Ook wel bekend als nivellering omhoog. Summatieve evaluatie van Albuquerque Public Schools Eindejaarsdocumentatie van evaluatieresultaten voor leerkrachten die niet geëvalueerd worden met behulp van gescoorde observaties en daarom geen NMTEACH Summatief Rapport ontvangen. Domein 1 en 4 scores Verschaft op NMTEACH Summatieve Evaluatie onder Meervoudige Maatregelen en APS Observatie en PDP Samenvatting. Gebaseerd op artefacten en bewijsmateriaal. Domein 2 en 3 scores Vermeld op de NMTEACH Summatieve Evaluatie en APS Observatie en PDP Samenvatting. Gebaseerd op observaties. Observatie en POP Samenvatting Eindejaarssamenvatting gegenereerd door APS voor leerkrachten met scores voor Domein 2 & 3 / Domein 1 & 4 gebaseerd op de NMTEACH Rubric. Succesvolle evaluatie NMTEACH algemene beoordeling van Effectief of hoger; 60% van het totaal aantal mogelijke punten voor Domein 2 & 3 / Domein 1 & 4; of APS Summatief waaruit blijkt dat aan competenties wordt voldaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.