Cash Flow to Debt Ratio

De cash flow to debt ratio is een dekkingsratio die de relatie weergeeft tussen de operationele cash flow van een bedrijf en zijn totale schuld. Eenvoudig gezegd, wordt deze metriek vaak gebruikt om de tijd te bepalen die een bedrijf nodig heeft om zijn schuld af te betalen met behulp van zijn cash flow alleen. De cashflow wordt gebruikt in plaats van de winst, omdat de cashflow een nauwkeuriger maatstaf is voor de financiële draagkracht van een bedrijf.

Ja, het is onwaarschijnlijk dat een bedrijf al zijn operationele cashflow zou uitgeven om zijn schuld te dekken. De verhouding tussen cashflow en schuld biedt echter een blik op de algemene financiële positie van een bedrijf. Een hoge ratio toont een bedrijf dat zeer goed in staat is om zijn schuld terug te betalen en meer schuld op zich te nemen als dat nodig is.

Een andere methode om de cash flow to debt ratio van een bedrijf te bepalen, is om de EBITDA te onderzoeken in plaats van de kasstroom uit operaties. Deze optie wordt zelden gebruikt omdat zij investeringen in voorraden omvat. Deze kunnen niet onmiddellijk worden verkocht en zijn daarom niet zo liquide als kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Tenzij er voldoende informatie is over de samenstelling van de activa van een bedrijf, is het bijna onmogelijk om te weten of een bedrijf zijn schulden even gemakkelijk kan betalen met de EBITDA-methode.

Aan de andere kant is een voor de hand liggende en belangrijke beperking van de formule die operationele kasstroom gebruikt in plaats van EBITDA, het weglaten van de afschrijvingen. De cash flow to debt ratio gaat ervan uit dat de methode die wordt gebruikt om de rente en de hoofdsom te betalen hetzelfde zal zijn, jaar na jaar.

Cash Flow to Debt Ratio Formula

\text{Cash Flow to Debt} = \dfrac{Operational: Cash: Totaal Schuld}

In deze formule omvat schuld zowel korte- als langetermijnschuld. De berekening maakt ook zelden gebruik van EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie).

De berekening van de totale schuld houdt rekening met de rentebetalingen en aflossingen uit de huidige jaarrekening. Toch kunnen bedrijven gebruik maken van veel verschillende financieringsregelingen, zoals het maken van interest-only betalingen, negatieve afschrijving, bullet betalingen en al de rest. In dergelijke gevallen kan de onderneming van jaar tot jaar verschillende bedragen aan rente betalen, wat eenvoudigweg betekent dat de cijfers van het huidige jaar niet altijd de cijfers van de toekomst weerspiegelen.

Een ander probleem met de methode van de operationele cashflow is dat deze de toename van de leasekosten niet dekt. Ook hier verkrijgt de ratio de leasecijfers uit de jaarrekeningen van het lopende jaar. Dit ondanks het feit dat huurcontracten tegenwoordig bepalingen over huurverhoging bevatten. Dat betekent dat de lease elk jaar kan stijgen, maar de ratio houdt daar geen rekening mee.

Ook houden analisten bij de berekening van de kasstroom/schuldratio meestal geen rekening met de kasstroom uit financiering of uit investeringen. Een bedrijf met een kapitaalstructuur met een hoge leverage zal waarschijnlijk een behoorlijk bedrag aan schulden te dekken hebben. Het is onlogisch te veronderstellen dat de onderneming haar schuldkapitaal gebruikt om haar schuld weg te werken. Daarom wordt de financieringskasstroom bij de berekening buiten beschouwing gelaten.

Een andere factor die bij de methode van de bedrijfskasstroom buiten beschouwing wordt gelaten, is de kasstroom uit investeringen, die niet wordt beschouwd als een kasstroomgenererende kernactiviteit. Analisten zijn van mening dat het beter is om een kasstroomwaarde te gebruiken die de dagelijkse activiteiten van het bedrijf nauwkeuriger weerspiegelt, zoals de kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten.

Cash Flow to Debt Ratio Voorbeeld

Stel dat de totale schuld van DwayneTech $ 2,5 miljoen bedraagt, en dat de operationele kasstroom voor het jaar in totaal $ 625.000 bedraagt. Wat is de verhouding tussen de cashflow en de schuld van het bedrijf?

Laten we het uitsplitsen om de betekenis en waarde van de verschillende variabelen in dit probleem te identificeren.

Laten we nu onze formule gebruiken en de waarden op onze variabelen toepassen om de verhouding tussen cashflow en schuld te berekenen:

\text{Cashflow to Debt} = \dfrac{625{,}000}{2{,}500{,}000} = 25

In dit geval zou het technologiebedrijf een verhouding tussen cashflow en schuld van 25% hebben.

Een cash flow van 25% betekent dat het bedrijf jaarlijks een kwart van zijn schuld kan aflossen, en dat het in totaal vier jaar (ongeveer) zou duren om de hele schuld af te lossen, ervan uitgaande dat de cash flow constant is. Als de ratio van het bedrijf hoger zou zijn, zou dat wijzen op een sterke fiscale positie, aangezien de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten hoger is dan de totale schuld. Dit stelt het bedrijf in staat om het dollarbedrag van zijn schuldaflossingen te verhogen indien nodig.

Cash Flow to Debt Ratio Analysis

Ondanks zijn beperkingen, komt de cash flow to debt ratio van pas voor verschillende toepassingen. Een daarvan is het bepalen van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Een bedrijf moet zijn rente terugbetalen en zijn schuld aflossen door middel van contante betalingen – niet de winst, hoewel deze lang geleden werd gebruikt toen de krediettermijnen beperkt waren of niet bestonden, en de winst op de een of andere manier gelijk was aan de cashflow. Met de opkomst van krediet is het verschil duidelijker geworden. Een bedrijf kan onmiddellijk winst boeken zonder pas na jaren geld te ontvangen, waardoor de schuldeisers van vandaag alleen geïnteresseerd zijn in kasstroomratio’s.

Een ander veelgebruikt gebruik van de kasstroom/schuldratio is in de analyse van de prestaties van een bedrijf in het verleden in termen van het afbetalen van zijn schulden. Dit is misschien geen indicatie voor toekomstige prestaties, maar analisten kunnen wijzigingen aanbrengen in de ratio om de bruikbaarheid ervan te vergroten.

In elk geval moet worden opgemerkt dat operationele kasstroom uniek is van vrije kasstroom. Dit wordt soms gebruikt door analisten omdat het contant geld wegneemt dat wordt besteed aan kapitaaluitgaven. Vandaar dat het gebruik van vrije kasstroom in plaats van operationele kasstroom erop kan wijzen dat het bedrijf niet zo goed in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Bij het berekenen van de kasstroom/schuldratio van een bedrijf, kunnen analisten zich ook richten op alleen de langetermijnschuld. Dit biedt een positievere kijk op de financiële status van een bedrijf als het aanzienlijke schulden op korte termijn heeft. Bij het begrijpen van deze ratio’s mag niet uit het oog worden verloren dat zij van industrie tot industrie sterk kunnen verschillen. Dus een goede analyse zal de ratio’s van verschillende bedrijven binnen dezelfde industrie vergelijken.

Cash Flow to Debt Ratio Conclusie

  • De cash flow to debt ratio toont de relatie tussen de operationele cash flow van een bedrijf en zijn totale schuld.
  • Deze formule vereist twee variabelen: operationele cash flow en totale schuld.
  • De resultaten van deze ratio worden meestal uitgedrukt in een percentage.
  • De cash flow to debt ratio wordt gewoonlijk gebruikt om de kredietwaardigheid van een bedrijf te beoordelen
  • Het kijkt naar het kredietgedrag van het bedrijf in het verleden als basis voor het maken van verbeteringen.
  • De cash flow to debt ratio heeft beperkingen, waaronder het weglaten van afschrijvingen en lease increment, in de berekening.

Cash Flow to Debt Ratio Calculator

U kunt de cash flow to debt ratio calculator hieronder gebruiken om snel de relatie tussen de operationele cash flow van een bedrijf en zijn totale schuld te bepalen, door de vereiste getallen in te voeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.