Maak kennis met het nieuwe Sequel IIe-systeem: Delivering Fast & Affordable HiFi Sequencing

Door de afbeeldingen op deze website (“Site”) te downloaden, te kopiëren of op enigerlei wijze te gebruiken, verklaart u dat u de voorwaarden van deze overeenkomst voor het gebruik van afbeeldingen en de voorwaarden op de webpagina Juridische kennisgevingen hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, download, kopieer of gebruik de beelden op geen enkele manier, tenzij u schriftelijke toestemming heeft ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Pacific Biosciences.

Onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst en de voorwaarden op de webpagina Juridische Mededelingen (voor zover deze niet in strijd zijn met de voorwaarden van deze overeenkomst), mag u de afbeeldingen op de site uitsluitend gebruiken voor (a) redactioneel gebruik door pers en/of industrie analisten, (b) in verband met een normale, peer-reviewed, wetenschappelijke publicatie, boek of presentatie, of iets dergelijks. U mag geen enkele afbeelding wijzigen of aanpassen, geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook. U mag geen gebruik maken van een afbeelding op een manier die een verkeerd beeld geeft van het geassocieerde Pacific Biosciences product, dienst of technologie of de geassocieerde kenmerken, gegevens of eigenschappen daarvan. U mag ook geen gebruik maken van een afbeelding op een wijze die een vertegenwoordiging of garantie (expliciet, impliciet of wettelijk) van Pacific Biosciences van het product, de dienst of technologie aanduidt. De rechten verleend door deze overeenkomst zijn persoonlijk voor u en zijn niet overdraagbaar door u aan een andere partij.

U, en niet Pacific Biosciences, bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de beelden. U erkent en stemt ermee in dat elk misbruik van de beelden of schending van deze overeenkomst Pacific Biosciences onherstelbare schade zal toebrengen. Pacific Biosciences is ofwel een eigenaar of licentiehouder van de afbeelding, en niet een agent voor de eigenaar. U stemt ermee in om Pacific Biosciences een credit regel te geven als volgt: “Met dank aan Pacific Biosciences of California, Inc., Menlo Park, CA, USA” en ook alle andere kredieten of erkenningen te vermelden die door Pacific Biosciences worden opgemerkt. U moet alle auteursrechtvermeldingen die oorspronkelijk bij de beelden waren opgenomen op alle kopieën vermelden.

IMAGES WORDEN DOOR Pacific Biosciences VERSTREKT OP EEN “AS-IS” BASIS. Pacific Biosciences ONTKENT ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTUURLIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEEN INBREUK, EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL Pacific Biosciences AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTEELE, PUNITIEVE, OF CONSEQUENTIËLE SCHADE VAN WELKE SOORT DAN ook MET BETREKKING TOT DE BEELDEN.

U stemt ermee in dat Pacific Biosciences uw toegang tot en het gebruik van de beelden op de PacificBiosciences.com website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan beëindigen, indien zij van mening is dat u een van de voorwaarden van deze overeenkomst voor het gebruik van beelden heeft geschonden. U stemt ermee in Pacific Biosciences, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en eventuele derden informatie aanbieders aan de site te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van een schending door u van de voorwaarden van deze overeenkomst voor het gebruik van afbeeldingen of Pacific Biosciences beëindiging van uw toegang tot of het gebruik van de site. Beëindiging zal geen invloed hebben op de rechten van Pacific Biosciences of uw verplichtingen die voor de beëindiging zijn ontstaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.