Giant urinary bladder (11 000 mL in volume) with bilateral lower limb oedema: an unusual cause of inferior vena cava obstruction | BMJ Case Reports

Description

An 80-year-old man with diabetes with history of spinal cord injury 15 years back now presented to us with complaints of painless progressive abdominal distension for 10 years and lower limb swelling for last 4 months. W wywiadzie występowały również nawracające infekcje układu moczowego, zaparcia, osłabienie kończyn dolnych, nietrzymanie moczu, uczucie napięcia w jamie brzusznej podczas mikcji oraz objawy ze strony dolnych dróg moczowych. W wywiadzie nie stwierdzono gorączki, wymiotów, duszności, utraty masy ciała i meleny. W badaniu przedmiotowym stwierdzono obrzęki dołeczkowe obu kończyn dolnych. W badaniu jamy brzusznej stwierdzono rozlane, symetryczne, niebolesne, masywne uwypuklenie brzucha z przesuwającym się zmętnieniem i poszerzonymi żyłami powierzchownymi jamy brzusznej. W badaniu per rectum stwierdzono obniżone napięcie odbytu. Badanie gruczołu krokowego było bez zmian. Badania chemiczne surowicy krwi wykazały niekontrolowaną cukrzycę (poziom cukru we krwi: 226 g/dl; hemoglobina A1c: 7,8%), łagodne zaburzenia czynności nerek (stężenie azotu mocznikowego we krwi: 51 mg/dl; stężenie kreatyniny w surowicy: 1,4 mg/dl) oraz prawidłowy poziom antygenu swoistego dla gruczołu krokowego (3,8 ng/mL). Inne badania laboratoryjne, w tym analiza moczu i posiew, były bez zmian.

Ultrasonografia jamy brzusznej sugerowała dużą, wypełnioną płynem masę torbielowatą zajmującą cały brzuch z łagodnym obustronnym wodonerczem (HDUN) z prostatą o objętości 35 cm3. W dalszej ocenie wykonano tomografię komputerową jamy brzusznej z kontrastem, która wykazała znacznie powiększony pęcherz moczowy (29×26×18 cm, objętość: 10 995 mL) rozciągający się od nadbrzusza do miednicy, z łagodnym obustronnym HDUN, z ciężkim uciskiem żyły głównej dolnej (IVC) i żyły biodrowej wspólnej, z jednorodnym gruczołem krokowym o objętości 36 cm3 , co przedstawiono na rycinach 1 i 2. Wykonano cewnikowanie przezcewkowe ze stopniowym odbarczaniem pęcherza moczowego, co pozwoliło na odprowadzenie około 10,5 L klarownego moczu w ciągu pierwszych 4 godzin. W ciągu kilku dni stopniowo ustępowało rozpieranie w jamie brzusznej, zaparcia i obrzęki kończyn dolnych. Dalsza ocena za pomocą badania urodynamicznego wykazała niedoczynność pęcherza moczowego, niską podatność z niskim wzorcem przepływu i podwyższoną objętością resztkową po mikcji (6000 cm3). Zalecono cewnikowanie przerywane (CIC) z powodu pęcherza neurogennego oraz ścisłą kontrolę cukrzycy. W 6-miesięcznej obserwacji w badaniu ultrasonograficznym stwierdzono ustąpienie HDUN i zmniejszenie objętości pęcherza do 1200 mL. Badanie czynności nerek poprawiło się, a cukrzyca była dobrze kontrolowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.