Lateral flow assays: Principles, designs and labels

Lateral flow assays (LFAs) have attracted interest due to their friendly user formats, short assay times, little interferences, low costs, and being easy by operated by non-specialized personnel. Technika ta oparta jest na biochemicznej interakcji hybrydyzacji antygen-przeciwciało lub sonda DNA-docelowe DNA. Test przepływu bocznego (lateral flow assay – LFA) składa się z czterech części: poduszki na próbkę, na którą spada próbka; poduszki koniugatowej, na której znakowane znaczniki łączą się z elementami biopoznawczymi; membrany reakcyjnej zawierającej linię testową i linię kontrolną do hybrydyzacji DNA-sonda lub interakcji antygen-przeciwciało; oraz poduszki absorbującej, która magazynuje odpady. Do konstrukcji LFAs wykorzystuje się nanocząstki złota, kolorowe kulki lateksowe, nanocząstki węgla, kropki kwantowe i enzymy jako etykiety zwiększające czułość. W niniejszej pracy podsumowano zasadę działania LFAs, elementy biopoznawcze, wydajność analityczną, granice wykrywalności (LODs), zakresy liniowe opracowanych LFAs w różnych dziedzinach. Omówiono również perspektywy na przyszłość w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.