Metformina wydaje się zapobiegać cukrzycy typu 2, badanie wskazuje

Metformina jest związana z redukcją rozwoju cukrzycy typu 2, według danych z badania Diabetes Prevention Program/Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPP/DPPOS).

DPP było randomizowanym badaniem kontrolowanym przeprowadzonym w latach 1996-2001, w którym przydzielono 3 234 dorosłych z wysokim ryzykiem cukrzycy do otrzymywania zamaskowanego placebo lub metforminy, 850 mg dwa razy na dobę, lub intensywnej interwencji dotyczącej stylu życia. Badanie zakończono rok wcześniej z powodu wykazania skuteczności zarówno metforminy, jak i interwencji dotyczącej stylu życia. Z kohorty DPP, która przetrwała, 88% poddano obserwacji w badaniu DPPOS; osoby, które przyjmowały metforminę, kontynuowały ją, natomiast wszystkim uczestnikom zaproponowano interwencję dotyczącą stylu życia. Badanie DPPOS trwało od 2002 do 2013 roku i analizowano w nim długoterminowy wpływ metforminy oraz intensywnej interwencji dotyczącej stylu życia na zapobieganie cukrzycy, powikłania mikronaczyniowe związane z cukrzycą oraz czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyniki dotyczące metforminy zostały opublikowane online 2 sierpnia przez Diabetologię w ramach specjalnego numeru tematycznego.

W badaniu DPP, w ciągu średnio 2,8 roku obserwacji, pacjenci przyjmujący metforminę w porównaniu z placebo mieli o 31% mniejszą zapadalność na cukrzycę, podczas gdy intensywna interwencja dotycząca stylu życia miała o 58% mniejszą zapadalność. Efekt działania metforminy był szczególnie istotny u osób otyłych (zmniejszenie ryzyka o 53% u osób ze wskaźnikiem masy ciała ≥35 kg/m2 w porównaniu z 3% zmniejszeniem u osób z BMI od 22 do <30 kg/m2), z większym stężeniem glukozy na czczo (zmniejszenie ryzyka o 48% w przypadku większych wartości w porównaniu z 15% zmniejszeniem w przypadku mniejszych wartości) lub z cukrzycą ciążową (zmniejszenie ryzyka o 50% w porównaniu z 14% zmniejszeniem u kobiet ciężarnych bez cukrzycy ciążowej). W badaniu DPPOS, w którym prowadzono dłuższą obserwację, po 10 i 15 latach od randomizacji zaobserwowano zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy o 18% u osób, którym podawano metforminę. Różnice w częstości występowania cukrzycy pozostawały istotne przez cały okres obserwacji, ale obserwowane wskaźniki zachorowalności na cukrzycę w okresie DPPOS nie różniły się istotnie między pierwotnie randomizowanymi grupami, zauważyli badacze.

Badacze omówili kilka sposobów, w jakie metformina może zapobiegać cukrzycy lub ją opóźniać, w tym ostry efekt farmakologiczny lub poprawę patofizjologii; wpływ na stężenie glukozy we krwi, utratę masy ciała, powikłania mikronaczyniowe i czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD); oraz interakcję z czynnikami genetycznymi. Zauważyli oni również, że metformina okazała się bezpieczna w badaniu DPP/DPPOS, przy czym 9,5% pacjentów przyjmujących lek zgłaszało niewielkie objawy żołądkowo-jelitowe w porównaniu z 1,1% pacjentów otrzymujących placebo. Niedobór witaminy B12 był natomiast częstszy w grupie otrzymującej metforminę niż w grupie placebo w ciągu 5 lat (4,2% vs. 2,3%; P=0,02), ale różnica ta nie pozostała istotna w ciągu 13 lat (7,4% vs. 5,4%; P=0,12). Autorzy zauważyli, że nie odnotowano przypadków kwasicy mleczanowej w ciągu ponad 15 000 osobo-lat ekspozycji na metforminę w badaniu DPP/DPPOS. Autorzy zauważyli, że metformina przynosiła oszczędności w porównaniu z placebo przez 10 lat.

Dalej idące badania DPP/DPPOS mogą być również wykorzystane do zbadania, czy wczesne stosowanie metforminy u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę wpływa na rozwój późniejszych chorób współistniejących, a także czy lek ma działanie przeciwnowotworowe, stwierdzili autorzy. „Patrząc w przyszłość, zrozumienie, czy przełożenie tych wyników na rutynową opiekę kliniczną poprawia obecne trendy w rozwoju cukrzycy, ma kluczowe znaczenie” – napisali. „Możliwość, że metformina może dalej wpływać na dodatkowe powikłania dysglikemii, które nie zostały jeszcze zbadane, pozostaje ekscytującym obszarem badań”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.