Siemens NX 11 Download And Install(Illustrated Expression)

Narzędzia do projektowania 3D Siemens NX 11 są bardzo doskonałe i bardzo szczegółowe, aby uzyskać bardzo złożone części, co sprawia, że Siemens NX 11 jest bardzo doskonałym narzędziem CAD. Po tych wszystkich faktach, jeśli poznasz narzędzia CAD Siemens NX 11, nie będziesz miał żadnych trudności z nauką narzędzi CAM NX 11. Narzędzia NX 11 CAM są najbardziej powszechnymi narzędziami CAM na świecie, więc pomyśl o ich nauce.

W tym artykule przedstawimy jak pobrać oprogramowanie Siemens NX 11 do systemu komputerowego i jak zainstalować Siemens NX 11 do systemu.

Siemens NX 11 jest oprogramowaniem CAD/CAM/CAE, które jest powszechnie używane przez inżynierów mechaników i inne działy inżynierii. Siemens NX 11 posiada różne rodzaje narzędzi projektowych takich jak Automotive, Molding tools, Manufacturing etc., które można wykorzystać w zależności od celów projektowych. Siemens NX 11 jest wyposażony w bardzo dobre narzędzia do projektowania wspomaganego komputerowo, które są bardzo łatwe w użyciu i mogą być używane do projektowania dowolnych geometrii w Siemens NX 11. Również narzędzia do projektowania powierzchni w Siemens NX 11 są bardzo dobre, a szczególnie w sposobie uzyskiwania estetycznych projektów powierzchni, moduł Siemens NX 11 Realize Shape jest bardzo fantastyczny. Polecamy Państwu zapoznanie się z systemami CAD w Siemens NX 11, co będzie bardzo dużym ułatwieniem w Państwa karierze zawodowej, jeśli jesteście inżynierami mechanikami. Możesz wykonywać swoje projekty o dowolnych kształtach powierzchni za pomocą modułu Siemens NX 11 Realize Shape.

Możesz nauczyć się SolidWorks w MECHANICAL BASE; Click And Start To Learn Solidworks!

Krok 1: Otwórz pobrany plik Siemens NX 11 DVD ISO w komputerze, klikając go dwukrotnie lub używając oprogramowania ISO, takiego jak Deamon Tools, aby rozpocząć instalację Siemens NX 11. Po otwarciu plików Siemens NX 11 kliknij dwukrotnie przycisk Launch .exe, który jest oznaczony zieloną strzałką, aby rozpocząć instalację Siemens NX 11.

Kliknij przycisk Launch

Krok 2: Kliknij przycisk Install License Server w zielonym polu poniżej, aby zainstalować serwer licencji Siemens NX 11 przed instalacją Siemens NX 11.

Kliknij na Install License Server

Krok 3: Poczekaj na otwarcie instalatora Siemens NX 11 License Server, a następnie kliknij Next jak pokazano w zielonym polu, aby przejść do instalacji serwera Siemens NX 11.

Kliknij przycisk Dalej

Krok 4: Kliknij ponownie przycisk Dalej, aby przejść do instalacji serwera Siemens NX 11 pokazanej w zielonej ramce

Kliknij ponownie przycisk Dalej

Krok 5: Następnie kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację serwera licencji Siemens NX 11 jak w zielonej ramce.

Kliknij install, aby zainstalować Siemens NX 11 License

Krok 6: Poczekaj, aż instalacja serwera licencji Siemens NX 11 zakończy się i kliknij przycisk Done, aby zakończyć instalację serwera licencji Siemens NX 11.

Kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć instalację serwera licencji Siemens NX 11.

Krok 7: Po zakończeniu instalacji serwera Siemens NX 11 kliknij przycisk Zainstaluj NX w zielonym polu poniżej.

Kliknij na Install NX

Krok 8: Wybierz język instalacji Siemens NX 11 i kliknij OK, aby rozpocząć proces instalacji Siemens NX 11.

Wybierz język

Krok 9: Kliknij na przycisk Dalej pokazany przez zieloną ramkę, aby przejść do instalacji Siemens NX 11.

Kliknij na przycisk Dalej

Krok 10: Wybierz typowy jak w zielonym polu i kliknij przycisk Next (Dalej) pokazany zieloną strzałką, aby przejść do instalacji Siemens NX 11.

Wybierz typowy Siemens NX 11

Krok 11: W tym kroku możesz wybrać katalog pliku instalacyjnego Siemens NX 11 i kliknąć przycisk Change (Zmień) pokazany w zielonym polu, a następnie kliknąć przycisk Next (Dalej) pokazany zieloną strzałką, aby przejść do instalacji Siemens NX 11.

Kliknij na przycisk zmień

Krok 12: W tym kroku należy wprowadzić nazwę użytkownika komputera w miejsce pokazane zieloną ramką, takie jak <twoje imię>, a następnie kliknąć na przycisk Dalej pokazany zieloną strzałką.

Wprowadź swój localhost

Krok 13: Wybierz język i kliknij przycisk Dalej, jak w zielonym polu, aby przejść do instalacji Siemens NX 11.

Wybierz język Siemens NX 11

Krok 14: Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć proces instalacji Siemens NX 11 na komputerze, jak w zielonej strzałce.

Kliknij install, aby zainstalować Siemens NX 11

Krok 15: Po zakończeniu instalacji Siemens NX 11 w komputerze kliknij przycisk Finish.

Kliknij Finish, aby zakończyć instalację Siemens NX 11

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.