Latest Posts

Vasostrict

KLINISK FARMACOLOGI Aktionsmekanism De vasokonstriktiva effekterna av vasopressin förmedlas av vaskulära V1-receptorer. Vaskulära V1-receptorer är direkt kopplade till phopholipas C, vilket resulterar i frisättning av kalcium, vilket leder till vasokonstriktion…..

Skillnaden mellan alger och växter

Alger tar inte upp näringsämnen från substratet genom fasthållaren, men de är autotrofa. Tillsammans producerar de den största mängden föda genom fotosyntes. Deras fotosyntetiska pigment är klorofyll, karotenoid och phycobilin…..

Sulfonylurea

De olika sulfonureiderna har en egen farmakokinetik och valet beror på hur benägen patienten är att utveckla hypoglykemi, eftersom de långtidsverkande sulfonureiderna som producerar aktiva metaboliter tenderar att framkalla hypoglykemi…..