Det vanligaste sättet att återbetala ett omvänt lån

Det vanligaste sättet att återbetala ett omvänt lån 1

När du först börjar lära dig mer om ett omvänt lån och de fördelar som är förknippade med det, kan ditt första intryck vara att låneprodukten är ”för bra för att vara sann”. När allt kommer omkring är en viktig fördel med detta lån, som är utformat för husägare som är 62 år och äldre, att det inte kräver att låntagaren gör månatliga amorteringar. Låntagaren är ansvarig för att betala fastighetsskatt, hemförsäkring och underhåll av bostaden. Även om denna fördel till en början kan få det att verka som om det inte finns någon återbetalning av lånet alls, är sanningen den att ett omvänt hypotekslån helt enkelt är en annan typ av lån för eget kapital och att det så småningom återbetalas. Med detta i åtanke kan du fråga dig själv: När och hur skulle återbetalningen av ett omvänt hypotekslån ske utan en månatlig amortering, när och hur skulle återbetalningen ske?

Avbetalning av omvänt hypotekslån

Ett omvänt hypotekslån skiljer sig från andra låneprodukter eftersom återbetalningen inte sker genom en månatlig hypoteksbetalning över tiden. Istället återbetalas det på en gång vid lånets förfall. Lånets förfall sker vanligtvis om du säljer eller överför äganderätten till ditt hem eller permanent lämnar hemmet. Det kan dock också inträffa om du inte uppfyller lånevillkoren. Du anses ha lämnat bostaden permanent om du inte bor i den som huvudbostad i mer än 12 månader i följd. Detta kan hända om du flyttar in på ett vårdhem eller ditt barns hem, reser under en längre tid eller avlider.

När något av dessa fall inträffar blir det omvända hypotekslånet förfallet till betalning. Den vanligaste återbetalningsmetoden är att sälja bostaden, där intäkterna från försäljningen sedan används för att betala tillbaka det omvända hypotekslånet i sin helhet. Antingen du eller dina arvingar tar vanligtvis ansvar för transaktionen och får eventuellt kvarvarande eget kapital i hemmet efter att det omvända hypotekslånet har återbetalats.

Om lånesaldot är större än hemmets försäljningspris erbjuds låntagare som har den federalt försäkrade versionen av ett omvänt hypotekslån, även känd som Home Equity Conversion Mortgage (HECM), ytterligare skydd. Ett omvänt HECM-lån garanterar att låntagarna endast är ansvariga för det belopp som bostaden säljs för, även om lånesaldot överstiger detta belopp. Försäkringen, som stöds av Federal Housing Administration (FHA), täcker det återstående lånesaldot.

I de fall då arvingarna föredrar att behålla hemmet i stället för att sälja det kan de välja en annan form av återbetalning. Vanliga alternativ är refinansiering av det omvända hypotekslånet till ett traditionellt hypotekslån eller användning av personliga besparingar eller medel. Kvalificerade arvingar kan också refinansiera hemmet till ett annat omvänt hypotekslån.

En återbetalning av ett omvänt hypotekslån är dock inte begränsad till dessa alternativ. Om du vill göra betalningar på det omvända bolånet under lånets löptid kan du förvisso göra det utan påföljd. Och när du gör månatliga amorteringar på hypoteket kan ett amorteringsschema visa sig vara användbart.

Avskrivningsschema för omvänt hypotekslån

Ett avskrivningsschema för omvänt hypotekslån är en sammanfattning av viss viktig information om lånet:

  • Lånets antal år
  • Räntesatsen
  • Hur låneräntan kan uppluckras under lånets löptid
  • Hur kreditlinjen kan växa
  • Det återstående egna kapitalet, per år
  • Hur lånesaldot kan förändras med tiden

Vissa låntagare väljer att betala tillbaka räntan varje månad för att undvika att lånesaldot amorteras negativt. Ett sätt att göra detta är att beräkna räntan plus hypoteksförsäkringen för året och dividera beloppet med 12 månader. Om du väljer att göra detta kan du vara säker på att det inte finns några straffavgifter för att göra lånebetalningar före förfallodagen. Många låntagare väljer dock att njuta av fördelarna med att inte ha några månatliga amorteringar med förbehållet att intäkterna från försäljningen av bostaden vid lånets förfall kommer att användas för att betala tillbaka hela lånesaldot. Låntagarna är ansvariga för att betala fastighetsskatt, hemförsäkring och underhåll av bostaden. För ytterligare frågor, tala med din skatterådgivare om skattekonsekvenser av omvända hypotekslån och hur de kan påverka dig.

Husägarens skyldigheter

Och även om det omvända hypotekslånet är ett kraftfullt finansiellt verktyg som utnyttjar ditt eget kapital i hemmet samtidigt som du skjuter upp återbetalningen under en viss tid, så slutar inte dina skyldigheter som husägare vid låneavslutningen. Det är viktigt för dig att notera att fortsatta betalningar för hemförsäkringar, fastighetsskatter och underhåll av hemmet fortfarande måste upprätthållas under lånets löptid för att fortsätta att följa villkoren, vilket skulle förväntas med alla hypotekslån.

Ett omvänt hypotekslån är ett användbart verktyg för äldre husägare för att hjälpa till att finansiera pensioneringen. Och med några alternativ för återbetalning kan du känna dig säker på att du kommer att hitta en metod som fungerar bäst för din situation. Om du vill veta mer om detta flexibla lån kan du kontakta en professionell omvänd hypotekslånare på American Advisors Group för att hjälpa dig att fastställa dina alternativ för återbetalning och de många sätt på vilka du kan dra nytta av lånets unika egenskaper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.