Gemensamma frågor om ISNetworld®

Har du fått ett brev med krav på ISNetworld®-medlemskap eller har någon föreslagit att du ska bli ISNetworld®-certifierad?

Vad är ISNetworld®(ISN®)?

ISN® är en databas för hantering av entreprenörer på nätet för att anlitande kunder och ägare ska kunna använda den för att effektivisera entreprenörssäkerheten och förkvalificera entreprenörer för att arbeta på arbetsplatser. ISNetworld®, som är utformad för att uppfylla interna och statliga krav på registerhållning och efterlevnad, samlar in information om hälsa och säkerhet, upphandling, kvalitet och lagstiftning. ISN:s sakkunniga granskar och verifierar denna information för att bedöma uppgifternas riktighet, relevans och aktualitet. ISN:s databas för entreprenörshantering online gör det sedan möjligt för hyrande kunder att ansluta sig till säkra, pålitliga och hållbara entreprenörer och leverantörer runt om i världen gör det möjligt för dessa organisationer att använda ISN® som en integrerad del av sina ledningssystem.

ISNetworld® förenklar upphandlingsprocessen och gör det enkelt för kunderna att kommunicera ändringar i säkerhetskrav eller dokument som har upphört att gälla.

Varför ska vi bli ISNetworld®-kompatibla?

ISNetworld® finns som ett krav i flera branscher, t.ex. alla energisektorer (olja, gas, el, vindkraft), tillverkning, förpackningar och till och med vissa leveranskedjor använder ISNetworld®-certifiering som ett krav.

Att bli ISNetworld®-certifierad gör det möjligt för dig att prekvalificera dig för arbete med nuvarande kunder och för potentiella kunder i diversifierade branscher.

Vad är ett ISNetworld®-nummer?

Ett ISNetworld®-nummer är ett nummer som särskilt tilldelats ditt företags ISNetworld®-profil. Detta nummer och din profil är nu sökbar för tusentals rekryterande kunder.

Vad är ett ISNetworld®-betyg?

Ditt betyg bestäms främst av kvaliteten på dina MSQ®-svar och dokument samt av din företagsstatistik.

Vilka dokument behöver jag?

 • 3 års OSHA 300 & 300A-loggar (För nya företag är detta inte ett krav men kommer att påverka ditt betyg hos ISNetworld® något)
 • EMR, RAVS® 7-30 (säkerhetsprogram)
 • Försäkringsbevis
 • Och eventuella dokument som är specifika för din kund.

Vad krävs för att bli ISN®-certifierad/kompatibel?

När din anslutning är gjord till din klient kommer du sedan att kunna få tillgång till specifika klientkrav.

 • Svara på frågeformuläret 800-2000 MSQ®.
 • Ladda upp dina dokument.
 • Sänd för granskning
 • Bevaka ditt konto och ta itu med eventuella avvisade dokument.

Vad är fördelarna med ISNetworld®?

 • Effektivt och standardiserat sätt att uppfylla kraven från hyrande kunder
 • Förbättra interna säkerhets- och informationssystem
  • Skrivna säkerhetsprogram granskas av säkerhetsexperter
  • Spåra individuella data på individnivå
   • Möjlighet att spåra individuell utbildning och kvalifikationer
 • Marknadsföring och exponering för hyrande kunder

Inte alla företag har tid eller personalresurser att ägna sig åt efterlevnad av ISNetworld®. Vilket är anledningen till att 1 Stop Compliance har skapat tjänsten anpassad, snabb, & billig för att hjälpa och stödja ditt företag genom dess behov av efterlevnad.

På 1 Stop Compliance hjälper vi dig gärna med alla dina behov av efterlevnad, ring oss gratis: 844-532-6090

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.