Lateral flow assays: Principer, utformning och etiketter

Lateral flow assays (LFA) har väckt intresse på grund av deras användarvänliga format, korta analystider, små interferenser, låga kostnader och att de är lätta att använda för icke-specialiserad personal. Denna teknik bygger på biokemisk interaktion mellan hybridisering av antigen-antikropp eller sond-DNA-mål-DNA. En lateralflödesanalys (LFA) består av fyra delar: en provplatta, som är det område på vilket provet släpps, en konjugatplatta, på vilken märkta taggar kombineras med biokännetecken, ett reaktionsmembran som innehåller en testlinje och en kontrolllinje för hybridisering av mål-DNA-sond-DNA eller interaktion mellan antigen och antikropp, samt en absorbentplatta, som samlar upp avfallet. För konstruktionen av LFAs används guldnanopartiklar, färgade latexpärlor, kolnanopartiklar, kvantprickar och enzymer som en etikett för att öka känsligheten. I detta arbete sammanfattas principen för LFA, biokännetecken, analytiska prestanda, detektionsgränser (LOD), linjära områden för utvecklade LFA inom olika områden. Framtida perspektiv på detta område diskuteras också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.