Ledarskap i islam

Ledarskap handlar om kunskap, färdigheter och förmågor för omvandling. Det handlar också i allt högre grad om världsåskådningar eller livsåskådningar – trosuppfattningar, värderingar och principer. Men världsåskådningar är också sätt att leva, för övertygelser styr oss, värderingar vägleder oss och principer motiverar oss till vissa typer av handlingar och beteenden.

Hur har då världsåskådningar en inverkan på ledarskap för omvandling? Om världsåskådningar är glasögon eller filter genom vilka vi ser världen, mentala modeller av helheten, ramar genom vilka vi förstår världen och berättelser genom vilka vi orienterar våra liv, hur påverkar de då människans tankar, idéer och beteenden när det gäller transformativt ledarskap?

Detta var ämnet för en paneldiskussion vid en konferens med Internationella ledarskapsföreningen (International Leadership Association Conference) som hölls i Prag i november 2009, med titeln Ledarskap för omvandling: The Impact of Worldviews. Det är också ämnet för detta nummer av symposiet, där vi presenterar de fyra artiklar och svar som lades fram vid konferensen. Panelens medlemmar kännetecknades av kön, disciplinär, religiös och global mångfald.

Nathan Harter, professor i organisatoriskt ledarskap vid Purdue University i USA, inleder diskussionen med några inledande kommentarer om världsåskådningar. Ali Mohammed Mir, läkare och programchef för Population Council i Pakistan, talar om ledarskap ur ett islamiskt perspektiv. Michael Jones, skicklig kompositör, pianist, ledarskapsutbildare, författare och talare från Orillia i Kanada, reflekterar över hur ett ”äktenskap mellan mytos och logos” kan förändra dagens ledarskap. Lisa Ncube, som ursprungligen kommer från Zimbabwe och för närvarande är biträdande professor i organisatoriskt ledarskap vid Purdue University, talar om Ubuntu som en alternativ ledarskapsfilosofi som växer fram i Afrika. John Valk, docent i världsåskådningsstudier vid Renaissance College, University of New Brunswick, Kanada, talar om ledarskap för omvandling ur ett kristet världsåskådningsperspektiv. Jonathan Reams, docent vid institutionen för pedagogik vid Norges universitet för vetenskap och teknik i Trondheim, svarar på alla föredrag och öppnar en plats för ytterligare diskussioner.

Vi hoppas att du kommer att tycka att detta symposium är engagerande. Vi hoppas att det kommer att ge anledning till eftertanke och att det kan stimulera till ytterligare tankar om den roll som världsåskådningar spelar i ledarskap för omvandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.