Vad är pneumokonios?

Pneumokonios är en övergripande term för ”alla lungsjukdomar som orsakas av damm som andas in och sedan deponeras djupt i lungorna och orsakar skador”, enligt American Lung Association. Pneumokonios anses i allmänhet vara en yrkessjukdom eftersom exponering för det damm som kan orsaka sjukdomen ofta sker på jobbet. Sjukdomar som faller under pneumokonios är bland annat asbestos, silikos och kolarbetares pneumokonios – även känd som ”svart lungsjukdom.”

Vad du behöver veta

Är du i riskzonen för att utveckla pneumokonios? Det kan du vara om du möter mineraldamm på din arbetsplats, bland annat asbest, kvartsdamm och koldamm.

”Risken är i allmänhet högre när människor har exponerats för mineraldamm i höga koncentrationer och/eller under långa perioder”, konstaterar föreningen. Dessutom kan dålig eller inkonsekvent användning av personlig skyddsutrustning, t.ex. andningsskydd, leda till utveckling av pneumokonios.

En av utmaningarna när det gäller pneumokonios är att arbetare som har den till en början kan vara symtomfria. Symtomen kan omfatta:

  • Hosta med eller utan slem
  • Täthet i bröstet
  • Andnöd – särskilt efter att ha utfört en aktivitet som att gå eller klättra i trappor

Om du upplever dessa symtom och har utsatts för exponering för asbest, kiseldioxid, kolstoft eller annat giftigt damm ska du rådfråga din hälsovårdare.

Det finns inget botemedel mot pneumokonios, uppger föreningen, så ”de flesta behandlingar för patienter med pneumokonios syftar till att begränsa ytterligare skador på lungan, minska symtomen och förbättra livskvaliteten.”

Lär dig mer om lungsjukdomen pneumokonios.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.